Vinasat - Công ty Viễn thông Quốc Tế
Thứ Tư, 23/04/2014 Vinasat - Công ty Viễn thông Quốc tế
Vinasat - Công ty Viễn thông Quốc tế Vinasat - Công ty Viễn thông Quốc tế Vinasat - Công ty Viễn thông Quốc tế Vinasat - Công ty Viễn thông Quốc tế Vinasat - Công ty Viễn thông Quốc tế Vinasat - Công ty Viễn thông Quốc tế
Vinasat - Công ty Viễn thông Quốc tế

   (Vinasat) -

Ngày 24/6/2009, tại Hà Nội, VNPT và Thông tấn xã Việt Nam đã ký kết Thoả thuận hợp tác nhằm phát huy thế mạnh của mỗi bên để mang lại những lợi ích chung và giá trị tốt đẹp hơn cho người tiêu dùng.

 Xem tiếp